Kaup on saanud kahjustada – kuidas toimida? 2017-10-25T13:00:49+03:00

Kaup on saanud kahjustada – kuidas toimida?

Kui kaup on viga saanud, toimi järgmiselt:

  • Tee märkus kahju kohta transpordi saatelehele (CMR) kohe auto saabumisel. Kirjuta märkus loetavalt ja nähtavalt ning võta autojuhilt allkiri.
  • Tõestamaks, et kaup ei saanud viga mahalaadimisel, tee kaubast fotod veel siis kui kaup on haagises.
  • Teavita koheselt oma veokorraldajat.
  • Esita reklamatsioon hiljemalt 7 päeva jooksul.

Et transpordil juhtunud õnnetuse käigus kahjustunud kauba eest hüvitist saada, tasub kahjunõue (reklamatsioon) esitada vedajale õigel ajal. Kahjunõue tuleks esitada kirjalikult, lennu- ja merevedude puhul 14 päeva jooksul kahju avastamisest, maanteeveol seitsme päeva jooksul. Kahjunõue peab sisaldama kahju kirjeldust – kas kauba hävinemine või kadumine – ja kahjunõude suurust. Koos kahjunõudega tuleks esitada kaubaarve, pakkeleht, veodokument (CMR) ja fotod kahjustatud kaubast.

Kui kaup on läinud kaduma, esita veokorraldajale kahjunõue koos selgitusega ning lisa juurde kauba dokumendid, mis tõestaksid kadunud kauba väärtust.

Kui saaja võtab kauba vastu koos vedajaga kontrollimata nõuetekohaselt selle seisundit, või ei tee kõige hiljemalt kauba vastuvõtmise hetkel vedajale avaldust kauba kaotsimineku või vigastuse olemuse kohta juhul, kui kaotsiminek või vigastamine on silmanähtav, hiljemalt 7 päeva jooksul arvates kauba vastuvõtmise päevast, välja arvatud pühapäevad ja pühad; juhul kui kaotsiminek või vigastamine ei olnud silmanähtav, siis kauba vastuvõtmine on tõendatud prima facie sellest, et ta sai kauba sellises seisundis, nagu on märgitud saatekirjas. Kui kaotsiminek või vigastamine ei olnud silmanähtav tuleb avaldus teha kirjalikult. (Rahvusvahelise autokaubaveolepingu konventsiooni V peatükk artikkel 30, 1)