Tarneklauslid 2017-10-25T13:10:15+03:00

Tarneklauslid

TARNEKLAUSLID (Incoterms) Incoterms reglementeerib suure osa rahvusvahelise müügilepingu tingimustest ja poolte kohustustest. Iga tarneklausel fikseerib müüja kohustused ehk teiste sõnadega: millised müüja kulutused sisalduvad müügilepingu hinnas. Ühe ja sama kauba hind võib sõltuvalt kasutatud tarneklauslist olla väga erinev.

EXW (Ex Works) Laadimiskoht määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul, müüja teeb kaubad kättesaadavaks ostjale enda või muus asukohas. Müüja kohustuste hulka ei kuulu kauba ekspordi tollivormistus ja veokile laadimine. Ostja kannab kõik riskid ja kulud, mis on seotud ja järgnevad kauba pealelaadimisele müüja nimetatud laadimiskohast.


FCA (Free Carrier) Laadimiskoht määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul. Müüja veab kaubad ostjaga kokkulepitud (veofirma) asukohta. Müüja kohustuste hulka kuulub kauba ekspordi tollivormistus. Kui määratud laadimiskoht on müüja asukohas, siis on müüja vastutav kauba veokile laadimise eest. Kui määratud laadimiskoht on veofirma asukohas, siis on müüja vastutav kauba veokile laadimise eest, ent ei ole kohustatud seda maha laadima.


CIP (Carriage and Insurance Paid To) Laadimiskoht sihtpunktis määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul. Müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi korraldamine ja selle eest tasumine kuni sihtpunktini ning ekspordi tollivormistus ja kindlustuslepingu sõlmimine ostja kasuks.


CPT (Carriage Paid) Laadimiskoht sihtpunktis määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul. Müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi korraldamine ja selle eest tasumine kuni sihtpunktini ja ekspordi tollivormistus.


DAF (Delivered at Frontier) Laadimiskoht määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul. Müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi korraldamine piirini ja selle eest tasumine, ekspordi tollivormistus ja kaup piiril veokilt mahalaadimata.


DDU (Delivered Duty Unpaid) Laadimiskoht sihtpunktis määratud. Kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul. Müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi korraldamine ja selle eest tasumine kuni ostja asukohani sihtpunktis. Mahalaadimis- ja impordi tollivormistuskulud kannab ostja.


 DDP (Delivered Duty Paid) Laadimiskoht sihtpunktis määratud, kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul. Müüja kohustuste hulka kuuluvad transpordi korraldamine ja selle eest tasumine kuni ostja asukohani sihtpunktis, aga samuti ka impordi tollivormistus (s.h. riigilõiv, litsentsid). Mahalaadimiskulud kannab ostja.