Kaupade pakendamine 2017-10-25T13:03:26+03:00

Kaupade pakendamine

Transpordi käigus mõjuvad kaubale tugevad jõud ning risk pakendite ning kauba vigastusteks on suur. Kui kaubad on transportimiseks ebapiisavalt pakendatud, võivad nad kahjustusi saada ka hoolimata sellest, et töötajad ja terminalid kaupu hoolikalt käsitlevad. Korrektne ja turvaline kaupade pakendamine on parim viis ära hoida transpordil tekkida võivaid kahjustusi.

Transporditeenuse pakkuja jaoks on korralik pakend sama oluline kui kauba omanikule, muutes  transpordi turvaliseks nii töötajale, teistele kaupadele kui ka veovahendile.  Sobiva transpordipakendi valikul tuleks lähtuda paki sisuks oleva toote või toodete iseloomust, kauba käsitlemise viisist ning vahemaast, mis saadetisel tuleb läbida. Seejuures palume meeles pidada, et mida pikema vahemaa Teie saadetis läbib, seda rohkem tuleb panustada nii välimisesse kui ka sisemisesse pakendisse.

Õrnemate saadetiste puhul on väga oluline kasutada õrna eseme kleebist, et juhtida nii autojuhtide kui ka terminalitöötajate tähelepanu kauba eripärale.  Samas tuleb arvestada, et „Handle with care“ või „Fragile“ omavad ainult informatiivset tähendust ega asenda hoolikat pakendamist.

 

Juhul, kui Teil tekib küsimusi oma kaubale õige ja piisava pakendi valikul, siis võib julgesti pöörduda meie veokorraldajate poole ning nõu küsida.

Küsi meilt nõu